Turbiny wiatrowe używane w aeroenergetyce

Pogarszający się stan środowiska, w tym globalne ocieplenie, a także powoli kończące się źródła energii sprawiają, że z roku na rok coraz bardziej zwracamy się ku OZE, czyli Odnawialnym Źródłom Energii. Czym są? Jak je wykorzystać?

OZE – czym są?

Odnawialne źródła energii to takie, których wykorzystanie nie powoduje długotrwałego ich niedoboru. Dzieje się tak, ponieważ te źródła szybko się odnawiają. Do źródeł odnawialnej energii zaliczamy: słońce, wiatr, wodę, energię geotermalną oraz energię pozyskiwaną z biomasy.

Najczęściej na świecie stosowana jest woda do pozyskiwania energii, na drugim miejscu plasuje się wiatr, trzecie miejsce zajmuje słońce, czwarte biopaliwa. Najrzadziej stosuje się energię geotermalną. W Polsce najczęściej wykorzystuje się energię pochodzącą z wiatru oraz biomasy.

Źródła odnawialne stanowią świetną alternatywę dla źródeł nieodnawialnych, których zasoby bardzo wolno się odnawiają, do takich źródeł należą, m.in. węgiel, gaz ziemny czy ropa naftowa.

Odnawialne źródła energii nie zanieczyszczają środowiska w przeciwieństwie do nieodnawialnych źródeł energii. Nie wyczerpują także zasobów Ziemi.

Energia powietrzna

Nazywana również aeroenergetyką. Wykorzystywane są tutaj turbiny wiatrowe, które zamieniają energię kinetyczną wiatru na energię elektryczną. Siła wiatru zależna jest od różnicy ciśnień. Prędkość wiatru natomiast zwiększa się wraz z wysokością. Wiatr wprawia w ruch łopaty wiatraka, co napędza ruch wirnika turbiny. Ze względu na oś obrotu wirnika turbiny dzielimy je na:

  • poziome
  • pionowe

Wytwarzana w ten sposób energia mechaniczna zamieniana jest na energię elektryczną przez prądnicę. Pozyskiwana w ten sposób energia zależy głównie od ukształtowania terenu oraz sposobu zagospodarowania wiatraków.

Energia wodna

Dziedzina ta nazywana jest też hydroenergetyką. Energię z wody pozyskuje się dzięki turbinom wodnym. W ten sposób tworzona jest energia mechaniczna, która następnie poprzez hydrogeneratory przekształcana jest w energię elektryczną.

Energetyka wodna opiera się głównie na wodach śródlądowych, ale wykorzystywane są także wody morskie. Elektrownie wodne dzieli się na trzy typy:

  • przepływowe – gdzie korzysta się z mocy naturalnie płynących wód
  • pływowe – gdzie korzysta się ze spiętrzeń wody morskiej w czasie pływów
  • szczytowo-pompowe – gdzie pompuje się wodę do zbiorników znajdujących się na dużej wysokości, a następnie wykorzystuje się energię potencjalną wody, którą się uwalnia z tych zbiorników

Energia słoneczna

Wykorzystywana zarówno do produkcji energii elektrycznej, jak i w celach grzewczych. Energia z promieniowania słonecznego przetwarzana jest przez kolektory słoneczne na energię cieplną lub przez panele fotowoltaiczne na energię elektryczną. Nośnikiem w kolektorach słonecznych jest woda lub olej. Warto połączyć kolektory słoneczne i fotowoltaikę w celu kompleksowego wykorzystania ich możliwości.

Kolektory słoneczne i fotowoltaika

Energia pozyskiwana z biomasy

Biomasę stanowią odpady, najczęściej pozostające po produkcji rolnej i leśnej, ulegające biodegradacji. Używa się w tej dziedzinie także biogazy, niektóre odpady komunalne oraz przemysłowe.

Biomasę stanowią wszelkie organiczne odpady pochodzenia zarówno roślinnego, jak i zwierzęcego. Do najlepszych surowców energetycznych zalicza się ligninę, celulozę oraz hemicelulozę. Energia cieplna powstaje w wyniku spalania biomasy w specjalnie do tego przeznaczonych kotłach. W trakcie spalania uwalniane są biogazy, które następnie wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej.

Jest to najtańsze OZE. Nie emituje także tak wielu szkodliwych pierwiastków podczas spalania, jak paliwa kopalne.

Energia geotermalna

Polega na pozyskiwaniu energii z wnętrza Ziemi. Specjalnie do tego przeznaczone pompy ciepła pobierają energię z wód podziemnych lub gruntu. Najlepsze dla tego typu pozyskiwania energii są obszary aktywności wulkanicznej i sejsmicznej. Wody termalne mogą osiągnąć naprawdę wysokie temperatury, a ich energię wykorzystuje się na dwa sposoby:

  • bezpośredni – stosując turbiny parowe, gdzie od razu woda taka jest doprowadzana do systemu rur
  • układy bierne – gdzie woda termalna służy do przekazywania ciepła chłodniejszej wodzie w obiegu zamkniętym

W celu dowiedzenia się więcej na temat OZE zapraszamy na https://globenergia.pl/ , gdzie znajdzie się grupa ekspertów wypowiadająca się szeroko w temacie odnawialnych źródeł energii, a także pomoże w doborze odpowiednich źródeł energii z jej poszanowaniem.

Comments

  1. Technologia, która bardzo dobrze poprawia domowy budżet! Ja się już zdecydowałem na fotowoltaikę i polecam każdemu, posiadającemu domek, to świetna sprawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *