Doskonale wiemy, jak przebiegają przeprowadzki mieszkań, bo większość z nas przeprowadzała się chociaż raz. Możemy sobie także wyobrazić, ile czasu i zaangażowania wymaga przeniesienie dużego biura. A co z fabryką? Czy w ogóle zdarzają się relokacje firm produkcyjnych? I w jaki sposób się wówczas działa?

Przeprowadzki to duże przedsięwzięcia logistyczne. Wtedy, gdy organizujemy przeprowadzki mieszkań, robimy to w dużej mierze samodzielnie i musimy dobrze rozplanować poszczególne etapy. Trudniej, chociaż z pomocą specjalistów, przenosi się biura. Zaś z najwyższym poziomem trudności mamy do czynienia wtedy, gdy chodzi o relokację fabryk. Dlaczego? Ponieważ przetransportować trzeba nie tylko dokumenty i urządzenia elektroniczne, lecz także maszyny, a nawet całe linie produkcyjne.

Jak zatem przygotować się do przeprowadzki firm przemysłowych?

Przygotowanie do przeprowadzki fabryki

Zanim rozpocznie się jakiekolwiek działania, trzeba dokładnie zaplanować całe przedsięwzięcie, to znaczy opracować przebieg prac i stworzyć harmonogram. Osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie zajmującym się przeprowadzkami muszą dokonać pomiarów wszystkich maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych. Powinny również zapoznać się z instrukcjami zawierającymi informacje o sposobach demontażu i montażu poszczególnych części oraz sprawdzić, jaka jest waga konkretnych elementów. Z tego względu przeprowadzki fabryk uznaje się za dużo trudniejsze niż np. przeprowadzki biur.

Przenoszone maszyny zazwyczaj są duże i ciężkie, dlatego należy ocenić, czym da się je bezpiecznie przetransportować na miejsce docelowe.

Demontaż i znakowanie maszyn

Drugi etap to demontaż wszystkich urządzeń, które będą przeprowadzane do nowego budynku. Poszczególne komponenty pakuje się, zabezpiecza i oznacza tak, żeby podczas ponownego montażu nie było problemu ze znalezieniem odpowiedniej części.

Uwaga – w trakcie całego procesu należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Tutaj istotne jest nie tylko bezpieczeństwo przenoszonych rzeczy, lecz także osób, które pracują przy transporcie.

Załadunek i transport urządzeń

Gdy urządzenia, maszyny albo całe linie produkcyjne są gotowe do transportu, należy je załadować na wcześniej przygotowane środki transportu. Sam załadunek wymaga zazwyczaj użycia podnośników, rolek transportowych lub innych urządzeń transportu bliskiego.

Przewóz elementów wykonuje się ściśle określoną trasą i stale nadzoruje tak, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, a jednocześnie nie dopuścić np. do zsunięcia się poszczególnych części.

Rozładunek i montaż poszczególnych elementów

Wtedy, gdy transport zostanie zrealizowany – elementy znajdą się w miejscu docelowym – ostrożnie rozładowuje je się, a następnie montuje zgodnie z opracowanym na początku planem. W razie potrzeby należy również wypoziomować lub wyważyć urządzenia.

Na koniec wykonuje się tak zwany rozruch testowy, to znaczy sprawdza i kalibruje maszyny zanim podłączy się je do zasilania.

Szukasz kogoś, kto podejmie się przeniesienia fabryki? Usługi przeprowadzek fabryk świadczy m.in. firma Autor: https://www.autor.pl/oferta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *