Zanim zamówi się okna do swojego domu, porównuje się oferty różnych producentów, zwracając uwagę przede wszystkim na współczynnik przenikania ciepła oraz izolacyjność akustyczną. Niektórzy biorą pod uwagę również odporność na obciążenie wiatrem czy na włamanie. A co z klasą profili? Czy ona także ma znaczenie? Jakie klasy profili są dostępne na rynku?

Nowoczesne profile PVC do okien powinny zapewniać właściwą izolację termiczną, odpowiedni poziom wodoszczelności i jak największą ochronę przed hałasem, przenosić obciążenia na konstrukcję budynku, a jednocześnie gwarantować bezpieczeństwo. Wszystkie te kwestie określane są przez konkretne parametry, np. współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw), izolacyjność akustyczną (wyrażoną w dB) czy klasę odporności na włamanie (od 1 do 6), które znajdują się na kartach poszczególnych produktów.

Oprócz tego w informacjach o wybranych oknach możemy znaleźć również adnotacje dotyczące współczynnika przenikania ciepła dla profilu (Uf), współczynnika przenikania ciepła dla pakietu szybowego (Ug), klasy wodoszczelności, odporności na obciążenie wiatrem czy klasy profilu. Co prawda nie każdy producent profili PVC do systemów okiennych i drzwiowych wymienia te dodatkowe parametry, bo to nie jest wymagane, ale część wręcz je podkreśla.

Czym są klasy profili okiennych i co oznaczają?

Klasa profili PVC do okien – co to takiego?

Profile PVC podlegają licznym normom. Główną normą opisującą profile jest norma PN-EN 12608:2004, która określa właściwości, jakie powinien mieć kształtownik. Chodzi m.in. o jego wymiary, wytrzymałość narożników, udarność oraz o grubość widocznych i niewidocznych ścianek. Ta ostatnia kwestia wpływa na to, do jakiej klasy zostanie przyporządkowany profil PVC.

Wyróżniane klasy profili PVC

 Zgodnie z przepisami wyróżnia się trzy klasy profili PVC:

  • klasa A – w której grubość widocznych ścianek wynosi od 2,8 mm do 3 mm,
  • klasa B – w której grubość widocznych ścianek wynosi poniżej 2,8 mm, ale więcej niż 2,5 mm,
  • klasa C – w której grubość widocznych ścianek wynosi poniżej 2,5 mm.

Czasami określa się również klasę profilu, biorąc pod uwagę grubość niewidocznych ścianek. Wówczas do klasy A zalicza się kształtowniki mające minimum 2,5 mm, do klasy B mające minimum 2 mm, a do klasy C te, które nie spełniają powyższych warunków.

Różnice są niewielkie i niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale wpływają na statykę oraz na możliwości konstrukcyjne, a jednocześnie także na cenę. okna Jeśli jeden producent profili PVC do okien będzie miał w ofercie okna klasy A i B, te zaliczane do klasy A na pewno będą droższe.

Czy profile klasy A są najlepsze?

Czy to znaczy, że profile klasy A są najlepsze? Można się spotkać z opiniami, zgodnie z którymi profile PVC do drzwi balkonowych i okien klasy A mają lepszą termoizolacyjność niż te zaliczane do klasy B czy C oraz większą trwałość. Trzeba jednak pamiętać, że na termoizolacyjność i odporność okna wpływają nie tylko grubość niewidocznych ścianek, lecz także m.in. współczynniki przenikania ciepła, obecność lub brak stalowych wzmocnień itp. Nie da się zatem jednoznacznie powiedzieć, która klasa jest lepsza, bo ten element nie determinuje wytrzymałości konstrukcji. To tylko jeden z wielu parametrów, na jakie należy zwrócić uwagę.

Gdzie kupić profile PVC do okien spełniające najwyższe standardy? Sprawdź ofertę firmy Gealan (https://www.gealan.de/pl/). To doświadczony producent profili PVC do drzwi i okien, który stawia na innowacyjność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *